Aadress:
Toompuiestee 30, Tallinn 10149
Tel:
+372 5323 3371

Kaine elu

Programmi eesmärk on aidata inimestel mõista, kuidas sõltuvusainete tarvitamine on mõjutanud kogu nende elu, käivitada taastumise protsess ja elukvaliteedi parandamine, mida toetab karske eluviis ning pidev 12 sammu programmi tugi.

Programmist lähemalt

Kriminaalmenetluse seadustiku § 202 lõike 7 alusel võib prokuratuur kriminaalmenetluse lõpetada määrates kahtlustatavale tema nõusolekul kohustuse, milleks võib teiste seas olla ka kohustus läbida “Kaine elu” programm. Samuti on karistusseadustiku § 75 alusel võimalik programmi läbimise kohustuse määramine kohtu poolt nii menetluse lõpetamisel kui ka käitumiskontrolli lisatingimusena.

Programmi selgrooks on Hazelden Foundationi poolt loodud Living in Balance programm, mis ühendab kognitiiv-käitumusliku teraapiat ja 12 sammu juhised.

Programmis osalemine sisaldab intensiivset tegevuskava: grupitööd, loenguid, stressiga toimetuleku oskuste parandamist ja tegevust võrdlusrühmas, lisaks iseseisvaid ülesandeid ja 12 sammu programmi kirjanduse lugemist. Keskmes on 12 sammu programmi kasutamine praktikas ja vastastikune toetus.

Grupiteraapia "Kaine elu"

Kestus:

2,5 kuud

Kohtumiste arv:

10 grupi kohtumist 1 x nädalas

Lisaks võimalus osaleda 1 x nädalas “12 sammu” tugigrupis.

Lisainfo:

“Kaine Elu” programm ei sisalda arsti konsultatsiooni ja individuaalseid nõustamisi.

Keel:

Eesti ja vene keeles

Hind:

480 eurot

Registreerimiseks palun saata e-mail:
info@toompargi.ee

Individuaalne programm "Kaine elu"

Kestus:

kokkuleppel

Kohtumiste arv:

8 individuaalset kohtumist

Lisainfo:

“Kaine elu” programm ei sisalda arsti konsultatsiooni

Hind:

640 eurot

Registreerimiseks palun saata e-mail:
info@toompargi.ee

Programmi grupijuhid: