Aadress:
Toompuiestee 30, Tallinn 10149
Tel:
+372 5323 3371

Psühholoogi vastuvõtt

Psühholoogi töö eesmärk on parandada inimeste heaolu, leevendada pingeid, lahendada kriise ja probleeme. Psühholoog toetab inimest püstitatud eesmärkide saavutamisel.

Psühholoog rakendab oma kutseoskusi ja teadmisi igale inimesele või grupile nende eripärast lähtuvalt. Psühholoogi töös on olulisel kohal eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimine. Töö pingelises keskkonnas ja haavatavas olukorras klientidega nõuab head probleemikäsitlus- ja suhtlusoskust, tolerantsust, empaatiat, sõbralikkust ja siirust.