Aadress:
Toompuiestee 30, Tallinn 10149
Tel:
+372 5323 3371

NLP-põhine stressivähendamise programm

Elukriisid koos stressiga on elu loomulik osa. Stress saab probleemiks siis, kui kogeme pinget ja stressi pidevalt ning pikema aja jooksul. Läbipõlemine on juba krooniline stressi seisund, mis viib vaimse ja füüsilise kurnatuseni.

Ootame Sind osalema, kui tunned, et:

 • stress on igapäevane püsiv kaaslane;
 • tööl valdavalt negatiivsed mõtted/emotsioonid;
 • oled väsinud ja rahulolematu ka väljaspool tööd;
 • (pere)probleemid kuhjuvad.

Ootame Sind osalema, kui soovid:

 • teadmisi ja oskusi, kuidas läbipõlemisest/stressist välja tulla;
 • õppida NLP baasilisi tehnikaid toetamaks toimetulekut stressiga ja iseenda arengut;
 • ennetada tulevikus läbipõlemist.

Programmi sisu

Programmis vaatleme, mida stress ja läbipõlemine tähendavad, kuidas need meie tervist ja erinevaid eluvaldkondi mõjutavad, millised on tekkimise põhjused ning kas ja mida saab teha enda seisundi parandamiseks. Õpime ja teeme koos läbi erinevaid harjutusi, mis aitavad leida igaühele sobivad lähenemised tulemaks edukalt toime stressi vähendamise ja juhtimisega, ennetada läbipõlemist.

NLP (neurolingvistiline programmeerimine) on rakenduspsühholoogia haru, mille põhifookuses on konstruktiivse mõtlemise kujundamine. NLP rajajad USA keeleteaduste professor John Grinder ja psühhoterapeut Richard Bandler jõudsid 1970ndatel aastatel pärast põhjalikku uurimistööd järeldusele, et edukus, soovitu saavutamine ja rahulolutunne tuginevad teatud mõtlemis- ja tegevusmudelitele. Oma mõtlemis- ja tegevusmudeleid on võimalik tundma õppida ja vastavalt eesmärgile muuta või konstrueerida hoopis uus ja tõhusam mudel, kasutades nii iseenda kui teise inimese kogemusi.

NLP-d kasutatakse isiklikus arengus ning ärilise edu saavutamiseks. Tehnikana on NLP tõestanud ennast kui vahend kiire ja efektiivse muutuse ellukutsumiseks.

Sihtgrupp:

Kõik stressijuhtimise oskuste täiendamisest huvitatud

Grupi suurus:

Max 10

Grupikohtumiste eel:

Individuaalne coaching, täpne aeg ja koht lepitakse kokku eraldi pärast registreerumist.

Grupikohtumiste vahel:

Enesereflektsioon, grupiarutelud.

Hind: 500 eurot

Registreerimistasu 65 eurot (tagastamatu)
Hind sisaldab registreerimistasu. Käibemaksu ei lisandu.

Registreerumiseks palun saata e-mail info@toompargi.ee

 1. Individuaalne coaching.
  Aeg lepitakse kokku pärast programmi registreerumist.
  Eesmärk: personaalsete ootuste, eesmärkide ja toetusvajaduse selgitamine.
 2. Sissejuhatus.
  Sissejuhatus. Stressi liigid ja põhjused. Kroonilise stressi väljakujunemine. NLP baaspõhimõtted.
 3. Tähelepanu – ja meeleseisundid.
  Ressursside kaardistamine. Meeled ja meelesüsteemid.
  Tähelepanu- ja meeleseisundite teadlik loomine, praktilised kasutamisvõimalused.
 4. Toimivate muutuste tegemise kunst
  Süsteemse olukorra analüüsi tegemise tehnikad.
  Muutuste loogilised tasandid.
 5. Mõttemudelid ja uskumuste süsteemid. Väärtustehierarhiad.
  Uskumuste baasstruktuur ja piiravate uskumuste muutmine.
  Väärtuste hierarhia selgitamine.
 6. Enda motiveerimine ja juhtimine
  Enda juhtimine ajas. Aja aspektid ja nende mõju.
  Peamised metaprogrammid ja nende laiendamise võimalused. Enesemotivatsiooni käivitamine.
 7. Eesmärkide formuleerimine ja toimiva tegevusplaani koostamine.
  S.C.O.R-E. mudel.
  Kokkuvõtete tegemine, programmi lõpetamine.

Registreerumiseks palun saata e-mail info@toompargi.ee