Aadress:
Toompuiestee 30, Tallinn 10149
Tel:
+372 5323 3371

Supervisoon

Professionaalne ehk valdkonnaülene supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess, mille fookuses on inimese, tema tööalaste ülesannete ning tööandja vastastikune mõju ja koostoime. Supervisiooni juhib väljaõppinud superviisor.

Supervisooni eesmärgid

 • lahenduste leidmine keerulistele olukordadele, sh klienditöös, meeskonnas, organisatsioonis
 • töötaja vaimne tervise hoidmine, sh läbipõlemise ennetamine
 • eluterve töökultuuri loomine, arendamine, hoidmine
 • professionaalse identiteedi kujundamine
 • elukestva õppimise toetamine

Supervisiooni tulemusel

 • luuakse selgust ja leitakse lahendusi
 • toimub erialaste oskuste tõhusam kasutamine
 • paraneb töö kvaliteet
 • taastub inimese töövõime ja kasvab töörõõm

Supervisioon on ennekõike suunatud erinevate erialade esindajatele, juhtidele ja spetsialistidele, kes töötavad inimestega, sh politseinikud, sotsiaaltöötajad, tegevusjuhendajad, hooldajad ja tugiisikud, õpetajad, tugispetsialistid, arstid, õed, psühholoogid ja psühhiaatrid, psühhoterapeudid, nõustajad, coachid jne.

Professionaalne superviisor

 • on läbinud rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜ) standarditele vastava väljaõppe ning lähtub oma tegevuses ESCÜ eetika juhistest
 • on vaba elukutse esindaja, mis tagab vajaliku neutraalsuse
 • on kompetentne juhtima supervisiooni protsessi, mis toetab klienti tema seatud eesmärgi saavutamisel

Allikas https://supervisioon.ee