Aadress:
Toompuiestee 30, Tallinn 10149
Tel:
+372 5323 3371

QbTest

QbTest on objektiivne vahend aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) kolme põhitunnuse – hüperaktiivsuse, tähelepanu puudulikkuse ja impulsiivsuse – mõõtmiseks lastel, noorukitel ja täiskasvanutel. Test on oluliseks abivahendiks ATH diagnoosimiseks, ravi tõhususe hindamiseks ning häire kulu pikaajaliseks jälgimiseks.

Testi kestus on 45 minutit ning seda kasutatakse vanusevahemikus 6-60 eluaastat

Test sooritatakse arvutipõhiselt – arvutiplatvormiga  on ühendatud spetsiaalne pult, mille abil mõõdetakse impulsiivsust ja tähelepanuvõimet, ning liikumisandur, mis annab andmeid aktiivsuse kohta. Testitava tulemused edastab arvutiprogramm võrdluses vanuselise normgrupiga ning need esitatakse raportitena. Testitulemused kajastatakse raportis graafiliselt. See võimaldab esitada objektiviseeritud ja suhteliselt hõlpsasti mõistetavad testitulemused nii patsientidele endile kui ka nende lähedastele. Vaimse tervise spetsialist hindab saadud testitulemusi komplekssena koos kliiniliste andmetega, üldjuhul on ATH diagnoosi tuvastamiseks vajalik täita ka spetsiaalne küsimustik. Testi viib läbi õde või vaimse tervise õde ning psühhiaater tõlgendab tulemusi ja planeerib koos hinnatavaga edasised tegevused. Klientidele, kes ei ole ravil Toompargi Vaimse Tervise Keskuses, väljastame testitulemused paberil.

qbtest