Address
Toompuiestee 30, Tallinn 10149
Tel:
+372 5323 3371

Support group

Content of the program

Toetusgrupp aitab ATH diagnoosiga inimestel leida üles oma tugevused, leida võimalikud lahendused oma väljakutsetele ning õpetab paremini toime tulema oma eripäradest lähtuvalt.

ATH toetusgrupp võimaldab ATH diagnoosiga inimestel jagada oma kogemusi, loob võimaluse õppida paremini toime tulla ning võimaldab õppida strateegiaid, kuidas luua muutuseid oma igapäevaelus.

Toetusgrupp põhineb MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) ja MBSRi (Mindfulness Based Stress Reduction) programmidel, mida viivad läbi psühholoog Gerli-Birgit Plooman ning kogemusnõustaja ja andragoog Piret Maiberg-Nõu.

Aeg:

Alates 7.02 – 03.04 (8 korda kolmapäeviti) kl 15.00-16.45

Toompargi Vaimse tervise keskus, aadressil Toompuiestee 30, Tallinn

KELLELE?

Diagnoositud ATH-ga täiskasvanud (vanus alates 18). Grupis on kuni 8 inimest.

Registreerinutega viiakse läbi eelintervjuud (15 minutit).

Price:

360 eurot

8 nädala jooksul käsitletavad teemad on olulised ATH diagnoosiga inimestele, kuna aitavad
arendada oskusi ja strateegiaid, mis võimaldavad paremini toime tulla igapäevaelu
väljakutsetega. 

 1. ATH olemus ja eripärad ning individuaalsete eesmärkide püstitamine. 
  Räägime ATH olemustest ning individuaalsetest eripäradest. 
 2. Ajaplaneerimine
  Vaatame, kuidas tõhusamalt organiseerida oma aega ja saavutada seatud eesmärke
 3. Planeerimine, süsteemide loomine ning korra hoidmine
  Tutvume süsteemide loomisega, mis toetavad neid igapäevaeluga toimetulekul.
 4. Valikute tegemine töö- ja koolikeskkonnas
  Käsitleme valikute tegemist haridus- ja töökeskkonnas, et leida tasakaalu ning saavutada edu.
 5. ATH ravimeetodid. Probleemide lahendamine
  Dr Margus Lõokene tutvustab erinevaid ravimeetodeid, mis võivad toetada toimetulekut. Seejärel uurime probleemide lahendamise strateegiaid.
 6. Töö tähelepanuga
  Käsitleme tähelepanu juhtimise strateegiaid, et parandada keskendumist ja efektiivsust.
 7. ATH ja suhted. Sotsiaalne suhtlus
  Uurime, kuidas ATH mõjutab suhteid erinevates eluvaldkondades.
 8. Emotsioonide reguleerimine. Puhkus ja edasised tegevused
  Räägime tasakaalust aktiivse tegevuse ja puhkuse vahel ning jagame nõuandeid, kuidas läbipõlemist vältida. Õpime emotsioonide reguleerimise tehnikaid.

Kõik teemad kokku moodustavad tervikliku programmi, mis toetab ATH diagnoosiga inimesi igapäevaste ülesannetega toimetulekul. Programm aitab arendada praktilisi oskusi, suurendada eneseteadlikkust ning saavutada paremat elukvaliteeti.